zpráva ze dne 6. 5. 2021

 

 
S ohledem na aktuálně platné Usnesení vlády ČR
ze dne 6. 5. 2021 týkajícího se
Usnesení vlády ČR ze dne 3.5.2021 týkajícího se

ochrany dýchacích cest 

může probíhat OD 10. 5. 2021 DO ODVOLÁNÍ pravidelný program našeho centra za těchto specifikovaných podmínek:

 

- Probíhajících aktivit se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- V rámci vnitřních prostor Sedmikrásky je povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének = respirátor nebo nanorouška

- Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor nemají děti do dvou let věku

- Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor mají děti od 2 do 15 let věku (není povinný respirátor - viz. specifikace výše, ale je dostačující jiný druh ochranného prostředku dýchacích cest - např. plátěná rouška, chirurgická rouška, nanorouška)

- Venkovní aktivity spadají do povolné výjimky aktivit ve venkovních prostorech (konkrétně: trénink, cvičení, zápas, soutěž apod. vč. běhu a jízdy na kole) za dodržení podmínky, že se jednotlivé osoby nachází alespoň 2 metry od jiné osoby (nevztahuje se na členy domácnosti). V rámci těchto aktivit není povinná ochrana dýchacích cest.

 
BOHUŽEL, S OHLEDEM NA OMEZENÉ PERSONÁLNÍ KAPACITY, KTERÉ VYPLYNULY Z AKTUÁLNĚ KOMPLIKOVANÉ SITUACE PRO NAŠE LEKTORY, NEMŮŽEME ZAJISTIT FYZICKOU REALIZACI VŠECH AKTIVIT. 
 
AKTIVITY, které BUDOU OD 10.5. PROBÍHAT
- úterý: English with songs (15:15 - 16:00) - formát po dohodě s rodiči
- úterý: Dramaťáček (16:30 - 17:30) - formát po dohodě s rodiči
- středa: Kreativní kroužek (15:30 - 17:00) - formát po dohodě s rodiči
- čtvrtek: Ptáčata (15:30 - 17:00) - formát po dohodě s rodiči
 
 
ORGANIZAČNĚ UPRAVUJEME OD 10.5.2021 REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVITY:
- úterý: Kvítka (09:00 - 10:00) pro děti 1-2 roky - PROBĚHNE dle dohody s předplatiteli nového pololetí
- úterý: Kvítka (10:00 - 11:00) pro děti 2-4 roky - PROBĚHNE dle dohody s předplatiteli nového pololetí
- úterý: Poupátka (11:00 - 12:00) - PROBĚHNE V RÁMCI VENKOVNÍCH PROSTOR (sraz s lektorkou před MC Sedmikráska)
 
- úterý: Zdravotní cvičení (18:30 - 19:30) - PROBĚHNE 11.5.2021 v jednotném čase 17:30 - 18:30 NA ZAHRADĚ MŠ POMNĚNKY
- úterý: Zdravotní cvičení (19:40 - 20:40) - PROBĚHNE 11.5.2021 v jednotném čase 17:30 - 18:30 NA ZAHRADĚ MŠ POMNĚNKY
(sraz s lektorkou před MC Sedmikráska)
Zbývající 2 nevychozené lekce Zdravotního cvičení budou nahrazeny: 1.6.2021 + 8.6.2021
 
- středa: Hudební hrátky (09:00 - 09:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ pro předplatitele permanentky na 05/2021
- středa: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ pro předplatitele nového pololetí
- středa: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15) - PROBĚHNE dle dohody s předplatiteli nového pololetí
 
- čtvrtek: Kvítka (09:00 - 10:00) pro děti 1-3 roky - PROBĚHNE dle dohody s předplatiteli nového pololetí
 
 
POZASTAVUJEME DO ODVOLÁNÍ TYTO PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
- středa: Taneční hrátky (15:45 - 16:45) *
- středa: Taneční hrátky (16:45 - 17:30) *
 
 
 Předplacené lekce v rámci nevychozených permanentek za předchozí pololetí vám budou za toto období nahrazeny po 28. 3. 2021 v rámci tzvn. "náhradek", nebo vám bude vrácena příslušná finanční částka.
 
................................................................................................................................................................ 
 

Odůvodnění aktuálního fungování naší neziskové organizace:

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), pro které je absolvování akivity podmíněno doložením potvrzení či čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

Provozní doba

 

Kontaktní a informační centrum pro rodiny

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

 

Informace o platbách, přihláškách a dalších aktitách MC: 

Po- Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

 

Volná herna

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

Út: pouze pro předplatitele našich permanentek !

Vstup možný pouze po podepsání "bezinfekčnosti"

(pobytné 40 Kč/rodina/den)

 

Služba Family Point: bezplatné zaopatření dítěte

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

vstup možný pouze po podepsání "bezinfekčnosti"

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z. s. je hrdým členem Sítě pro rodinu (dříve Sítě mateřských center v ČR)

 

Kontakt

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z. s. Oblá 51 634 00 Brno - Nový Lískovec IČ 27001636 číslo účtu: 35-4719350237/0100 773 907 909 v provozních hodinách MC - koordinátorka: Šárka Trkanová mcsedmikraska@volny.cz