Elektronický dotazník Centra pro rodinu a sociální péči, 

" Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby "

určený pro osoby z Brna, které pečují o své děti mladší 18 let, a zároveň nějak pečují i o své staré rodiče (nebo nějakého seniora staršího 65 let) a k tomu všemu pracují. Současně sem spadají ekonomicky aktivní senioři, kteří pečují o své staré rodiče a také o vnoučata.

k vyplnění ZDE

 

Cílem dotazníku je zjistit, jaké mají pečující potřeby a s čím se potýkají.

Dotazník zabere cca 20 - 30 minut.

 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

 

 

Elektronický dotazník Sítě pro rodinu, z.s., který je součástí projektu 

"Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče"

Průzkum potřeb rodičů a pečujících osob v oblasti slaďovaní pracovního a osobního života

určený pro osoby pečující minimálně o 1 nezletilé dítě (rodiče) a také osoby, které neformálně pečují o osobu blízkou (tzn. nejsou za tuto péči placeny)

k vyplnění ZDE

 

Cílem dotazníku je získat data, která umožní analyzovat aktuální potřeby pro dobrý management mateřské/rodičovské dovolené a zároveň sbírat příklady dobré praxe s ohledem na jednotlivé kraje ČR. 

Dotazník zabere cca 10 minut.

 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

 

 

Elektronický dotazník studentky Zuzany Gálikové (LF MU v Brně - Nutriční specialista) na téma

Proč děti jedí, co jedí

určený pro rodiče dětí ve věku 5 - 6 let

k vyplnění ZDE

 

Dotazník sleduje vliv různých faktorů na konzumaci zeleniny a ovoce u dětí. Dotazník je anonymní a údaje z něho získané budou použity pouze pro účely diplomové práce. Odpovídejte prosím na všechny otázky a v případě výběru z možností zakroužkujte pouze jednu odpověď.

 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

 

Provozní doba

 

Kontaktní a informační centrum pro rodiny

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

 

Informace o platbách, přihláškách a dalších aktitách MC: 

Po- Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

 

Volná herna

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

Út: pouze pro předplatitele našich permanentek !

Vstup možný pouze po podepsání "bezinfekčnosti"

(pobytné 40 Kč/rodina/den)

 

Služba Family Point: bezplatné zaopatření dítěte

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

vstup možný pouze po podepsání "bezinfekčnosti"

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z. s. je hrdým členem Sítě pro rodinu (dříve Sítě mateřských center v ČR)

 

Kontakt

Mateřské centrum Sedmikráska Brno z. s. Oblá 51 634 00 Brno - Nový Lískovec IČ 27001636 číslo účtu: 35-4719350237/0100 773 907 909 v provozních hodinách MC - koordinátorka: Šárka Trkanová mcsedmikraska@volny.cz